Allmänna Reklamationsnämnden medverkar på Inspirationsdagenimage001 (1)

På Motor-Magasinets och Sveriges Fordonsverkstäders Förenings Inspirationsdag  100% Verkstad den 14 oktober kommer Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)  medverka.

-SFVF har åtta ledamöter som deltar på ARN:s  nämndsammanträden och vi välkomnar deltagandet från ARN, säger Bo Ericsson, vd för SFVF.

SFVF  har haft över 100 juridikutbildningar de senaste 18 månaderna och uppskattningsvis 2 000 personer har gått dessa utbildningar. Under hösten 2015 förhandlade SFVF  Verkstadens Reparationsvillkor med Konsumentverket. Idag har SFVFs 2 100 medlemmar. Verkstadens Reparationsvillkor har gjorts tillgängliga för kunderna, och SFVF har delat ut 250 000 ex av villkoren i folderformat.

-Dessa konsumentförbättringar i kombination med att ARN kommer och gästtalar för besökarna känns som ett nytt stort, bra steg framåt för branschen, säger Bo Ericsson.

Han får medhåll av Motor-Magasinets chefredaktör, Olle Holm:

-Det känns mycket positivt att Allmänna reklamationsnämnden väljer att delta på Inpirationsdagen 100% Verkstad för att informera om sin verksamhet. Inte minst för verkstäderna blir det intressant att få en större inblick i hur det går till på ARN, säger Olle Holm.

Läs mer om Inspirationsdagen 100%Verkstad på

http://www.100procentverkstad.se

 Source link