Fords plan – att köpa Ferrari

Fords plan var att köpa upp Ferrari. Men när den italienska chefen sa nej och affären gick i stöpet visste Fords ilska inga gränser. Strategin ändrades, man skulle slå Ferrari där det smärtade som mest…