Nio av tio bryter mot trafikreglerna – anser det vara riskfritt

Det är byggkoncernen Skanska och deras Sifo-undersökning Säkerhetsbarometern som via 1 002 respondenter visar att nio av tio bilister har brutit mot trafikreglerna och att drygt tre av tio har gjort det vid upprepade tillfällen. Undersökningen har också fastställt att de som har brutit mot reglerna flertalet gånger är främst män.

Anledningarna till varför bilisterna har brutit mot rådande trafikregler är många, men vanligaste orsaken är att bilisterna har ansett att det varit riskfritt att tumma på lagar och regler. Hela 62 procent av respondenterna uppger ”riskfritt” som orsak. 31 procent säger att de bröt mot reglerna för att de hade bråttom och 24 procent för att de var stressade. Då dessa båda svarsalternativ kan ses som liktydiga bör stress stå som orsak i 55 procent av fallen.

LÄS OCKSÅ: Tio saker vi stör oss på i trafiken

Sistnämnda går stick i stäv med följande; 40 procent av bilisterna tror nämligen att just stress är den faktor som…