Polisen om hastighet, avstånd och nykterhet

Torsdag och söndag i midsommarhelgen är några av årets trafiktätaste dagar, polisen kommer därför att ha fler hastighets- och nykterhetskontroller än vanligt. Hög hastighet, kort avstånd och onykterhet är de vanligaste orsakerna till olyckor.