Volkswagen kan ge upp dieseln helt och hållet – dyrt och invecklat