Bensinpriset kan höjas till 20 kronor per liter


Miljömålsberedningen vill minska utsläppen för inrikes transporter med 70 procent till år 2030, vilket skulle göra Sverige världsledande i utsläppsminskning. I ett nästan 750 sidor långt betänkande föreslås därför en rad åtgärder, bland annat en höjning av koldioxidskatten.

Konjukturinstitutets uträkningar om vad som krävs för att skatten ska få önskad effekt säger då att dagens koldioxidskatt på 112 öre per kilo måste höjas till 380 öre per kilo. Det innebär en prishöjning på sex kronor per liter för bensin och över sju kronor för diesel.

Enligt Motorbranschens Riksförbund (MRF) skulle en sådan skattehöjning vara ett dråpslag för både enskilda svenskars mobilitet och för Sverige som nation.

–Vi ligger redan idag i världstopp när det gäller drivmedelsbeskattning och med detta förslag kommer vi att vara helt unika. Att Sverige som en liten nation ska avvika och gå före alla andra är ingen framgångsväg. Vi ska naturligtvis vara med och driva på i alla sammanhang vi kan, men för att nå framgång så måste vi gå i takt med övriga Europa, säger Tommy Letzén, vd på MRF.

–Jag är övertygad om att vi kan nå en fossilfri fordonsflotta till 2050 (som är det mål riksdagen satt upp), men detta ska ske genom tekniska landvinningar, biobränslen, elektrifiering, satsningar på laddinfrastruktur och sunt förnuft, avslutar Tommy Letzén.

Diskutera: Vad tycker du om förslaget?