Hem Vi Bilägare 26 300 döda i trafiken 2015

26 300 döda i trafiken 2015

European Transport Safety Council (ETSC) har nu publicerat olycksstatistik och trafikanalyser för EU under 2015. Antalet omkomna ökade jämfört med året innan och ETSC pekar ut fyra riskfaktorer som ligger bakom flertalet olyckor.

Enligt ETSCs EU-gemensamma statistik omkom 26 300 människor i trafiken i EU 2015. Det är en ökning med en procent jämfört med 2014. EU satte som gemensamt mål att minska trafikdödligheten med 50 procent mellan år 2010 och 2020, hittils har minskningen i genomsnitt varit 3,6 procent per år och för att nå målet måste den siffran höjas till 6,7 procent per fram till 2020.

De åtgärder som genomförts sedan 2010 har enligt ETSC sparat 20 580 liv, vilket enligt beräkningarna har sparat  40,6 miljarder euro i samhällskostnader. EU-länderna har nu också kommit överens om vad en allvarlig skada i trafiken innebär och därför presenteras också den siffran för första gången; 135 000 människor skadades allvarligt i trafiken i EU 2015.

ETSC pekar på fyra faktorer som spelar in i en stor del av de allvarliga olyckorna:
Fortkörning är den mest utmärkande faktorn och sägs ligga bakom en tredjedel av dödsolyckorna. Det är också en bidragande faktor i många fler olyckor.
Rattfylleri är en bidragande orsak i 25 procent av allla dödsolyckor och enligt ETSC körs cirka två procent av de sammanlagda transporterna i EU av onyktra förare.
Om säkerhetsbältesanvändningen ökade från nuvarande 90 procent i framsätet och 71 procent i baksätet till 99 procent totalt skulle omkring 900 liv sparas varje år.
Mobiltelefonanvändning i bilen är dåligt dokumenterat men ETSC hänvisar till försiktiga studier som säger att de är inblandade i någonstans mellan 10 och 30 procent av alla kollisioner.

För att minska antalet olyckor föreslår ETSC i första hand fler trafikpoliser, det är den åtgärd som visat sig ge bäst resultat mot de stora riskfaktorerna.

Diskutera: Vilka åtgärder vill du se för att förbättra trafiksäkerheten?

Kommentarer

#16
2016-06-26 18:01

När någon omkommer med för hög hastighet så är det ofta även rattfylleri. I en svensk undersökning 2004 så hade 75 % av de som omkom i alkoholrelaterade olyckor kört minst 11 km över hastighetsgränsen.
Tittar man på de som dör i olyckor med hög hastighet är det vanligt att 40 – 60 % är alkoholpåverkade.
Om man utgår från en dansk undersökning från 2010 som beräknat hastighet före olyckorna så är det betydligt säkrare att köra upp till 20 km över hastighetsgränsen, om man gör beräkningen på enbart nyktra bilförare.

#15
2016-06-26 17:11

För sent.

#14
2016-06-26 17:07

Man kan bygga en bil av fjäderstål. Det enda som går sönder då är dina inre organ!

#13
2016-06-26 17:03

Där finns 5:e faktorn vilken ingen påpekar:

Moderna bilen är gjorda av tunn metall . Och ni kan vara glada av ”låg bränsleförbrukningen” på grund av lättare konstruktion och senaste NCAP säkerhet grad men priset är hög: ditt liv och död. Aluminium, plast eller XXX säkerhet grad kommer inte att rädda er!

#12
Pi
2016-06-25 08:39

Stressade förare kan ju också vara starkt kopplade till mobiltelefonanvändande förare. Dock är nog faktorn ”stressad” svårdefinierad och därmed svår att mäta. Förstår fortfarande inte att det finns många som inte inser att farten dödar – i alla fall i den bemärkelsen att marginalerna minskar och OM olyckan inträffar så blir konsekvenserna så mycket större för alla inblandade. Dessutom har ökad hastighet en stark inverkan på energiförbrukningen – i alla fall om vi talar om hastigheter över typ 90 km/t. Men helt säkert är höga hastigheter, onykterhet och mobiltelefonanvändande faktorer bakom många olyckor.

#11
2016-06-25 08:27

Sen finns det ju faktorer som är svårare att mäta men som helt säkert är bidragande faktor till dödsolyckor: Stress och trötthet.

Är personligen helt säker på att dessa två faktorer är större än mobilanvändande..

Förvånad över att det inte nämns ngt om det..

#10
Q7
2016-06-23 18:26

Det är inte hastigheten som dödar …

#9
2016-06-23 18:23

Se denna länk:
http://teknikensvarld.se/landerna-dar-flest-omkommer-i-trafiken-167259/
En del har tydligen längre väg än andra till Nollvisionen.
T ex Nigeria 4 dödade/1000 fordon….

#8
2016-06-23 18:10

Joca, undersökningen visar hela EU inte hela EUROPA, tack för påpekandet i alla fall.
Hastigheten är dock den mest avgörande faktorn till att olyckor sker och avgör också hur allvarligt man skadas, vilket jag vågar lova gäller i Sverige också. Jag är helt säker på att höjda hastigheter på våra svenska vägar inte lär minska olycksstatiken. Du får gärna ha en annan uppfattning.

#7
2016-06-23 16:54

Ja, men du, Farbror Blå… det handlar om HELA EUROPA, inte bara Sverige. Jag kan konstatera, t.ex. att hastigheter i Storbritannien och Irland ligger väldigt högt, jmf med motsvarande vägar i Sverige. Plus att nästan alla länder söder om Danmark är otroligt mycket mer tätbefolkade. Man kan _inte_ av en sådan här statistik dra slutsatsen att svenska hastigheter ska sänkas.
För vår del gäller att uppmärksamheten på körningen måste öka. Redan nu finns det människor som inbillar sig att bilen är självkörande. Dessutom tror de att spaken till vänster om ratten är till för att hänga upp nycklarna på, eller att spegeln i taket är till för att kolla på ungarna i baksätet.

Logga in eller skaffa ett konto för att kommentera