Kan vi lita på elektroniken i våra fordon?illustration_elektronik_960x540

Vi förlitar oss dagligen på allt mer elektronik i våra fordon. En elektronik som varnar oss för kollisioner, hjälper oss att inte sladda och som snart kanske kommer att styra bilen åt oss. Men kan vi lita på att elektroniken fungerar? Utvecklingen av ny elektronik ger mycket bättre prestanda och nya funktioner men tyvärr ofta till priset av kortare livslängd och sämre tillförlitlighet.

Nya elektronikkomponenter har ofta större chip, innehåller nya material och monteras på mönsterkort med blyfria lödfogar. Forskning på Swerea har visat att de standardiserade metoder som används för att testa elektronik med inte längre håller måttet. Nya material och nya konstruktioner ger nya typer av fel och kortare livslängd för den nya elektroniken. Därför kan ny elektronik ha både sämre tillförlitlighet och större spridning i livslängd än vad de standardiserade testerna visar.

– Vi måste lära oss att förstå mekanismerna som gör att den nya elektroniken kan haverera men även hur relevanta test ska vara utformade. Utan den förståelsen kan vi aldrig skapa elektronik som vi kan lita på, säger Per-Erik Tegehall, Swerea IVF.

I ett forskningsprojekt som handlar om öka tillförlitligheten hos elektronik i fordon har man till exempel upptäckt sprickor i mönsterkorten som kan påverka livslängden vid både testning och användning av elektroniken. Swerea-projektet har finansierats av FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. Resultaten har nyligen publicerats på ScienceDirect i Microelectronics Reliability.Source link