Bilindustrin hoppas på frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien

Torsdagen den 23 maj stod det klart – britterna röstade för ett utträde ur den europeiska unionen. Exakt vad det kommer att innebära är till stora delar ännu ovisst, men att bilindustrin ser på beslutet med oroliga ögon är ingen hemlighet. På de brittiska öarna produceras många bilar, både inhemska och utländska, bilar som till största del går på export, inte minst till övriga EU-länder. Biltillverkare som Aston Martin, Honda, Toyota, Nissan och BMW med Mini och Rolls-Royce har storskalig produktion i landet och fruktar framtida kostnadsökningar i form av tull- och andra export-/importavgifter. Därför hoppas bilindustrin att ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien kan upprättas på motsvarande sätt som finns mellan EU och icke EU-länderna Island, Norge och Schweiz.

BMW, som har Storbritannien som sin nästa största europeiska marknad, menar att det framöver blir en…