BMW snart omöjliga att försäkra

Försäkringspremier för BMW är ofta 15-20 procent högre än för övriga bilar. Detta på grund av en detalj i BMW som är extra ”populär” bland tjuvarna.