Här är vägarna sämst i Sverige


Stora skillnader mellan norr och söder samt stad och glesbygd.

När Motormännen undersökt Sveriges vägnät framgår det att 700 km är så dåligt att det är obehagligt att trafikera.

– Otillräckliga resurser till vägarna ökar bara på det avståndshandikapp som redan finns i gles- och landsbygden, säger Erik Kjellin på Motormännen.

LÄS OCKSÅ PLUS Det våras för hybriden

För andra året i rad har Motormännen granskat vilken kvalitet de svenska vägarna håller. Undersökningen innehåller bara de så kallade primära vägnätet. Vägar som man ska förvänta sig hålla hög kvalitet.

Så vad kom man fram till? Jo, att även om standarden generellt är hög, var det stor skillnad på kvaliteten beroende på var i vårt avlånga land vägen är.

– En bra vägstandard är en förutsättning för tillgänglighet i områden där bilen ofta är det enda alternativet. Nedprioriteringar och otillräckliga resurser till vägarna ökar bara på det avståndshandikapp som redan finns i gles- och landsbygden. Dåliga vägar ökar klyftan mellan stad och landsbygd – därför är vi mycket kritiska till att regeringen sänkt anslaget till vägunderhåll med en halv miljard, samtidigt som skatterna på bilismen höjs, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen. 

Vägnätet en nyckel i ekonomin

Av de 20 sämsta riks- och landsvägarna ligger över 75 procent (16 st) norr om Dalälven. Värst var riksväg 90 genom Västernorrland och Västerbotten, sämsta Europavägen var E45 genom Västerbotten.

– Utöver försvårad tillgång till arbete, skola och servicefunktioner innebär dåliga vägar ökade driftskostnader och försämrad trafiksäkerhet för den enskilde. Försämrad tillgång till råvara och möjlighet att transportera denna minskar möjligheten för företag att växa och skapa nya jobb. Ett väl underhållet vägnät är därför nyckeln i vår ekonomi och bland våra viktigaste offentliga tillgångar, säger Erik Kjellin.

Hur är vägarna i din kommun? Kolla in Motormännens rapport här, eller titta på de interaktiva kartorna (karta 1) (karta 2) OBS extern länkar.

LÄS OCKSÅ PLUS Bästa Kombin för lilla barnfamiljen

Har du nyhetstips till Aftonbladet Bil? Mejla ditt tips hit.