Mycket långa köer på E4/E20 söderut vid Södertälje

Trafikverket uppdaterar sin trafikvarning och rapporterar att det är fortsatt mycket begränsad framkomlighet i södergående riktning på E4/E20 vid Södertälje. Köerna är upp till en mil långa och kan fördröja restiden med flera timmar. Köerna beror på den lastbilsolycka som inträffade under midsommarhelgen.