Därför sågas lagförslaget om förarlösa bilar

Datainspektionen sågar utredningen: den har inte tolkat dagens lagstiftning om kameraövervakning på rätt sätt.