Etnografisk forskning om självkörande bilarkrg4u0bne3fmmqxqn6lk

Tekniken för självkörande bilar utvecklas snabbt och inom en snar framtid kommer de att börja köra på våra vägar. Men hur uppfattar vi människor det här? Och vad finns det för förväntningar på tekniken? Nu ska samhällsvetenskapliga forskare från Högskolan i Halmstad, i samarbete med Volvo Cars, genomföra Sveriges första tillämpade etnografiska forskningsprojekt om självkörande bilar.

Vinnova har beviljat 6,1 miljoner kronor till projektet ”Självkörande bilar: förändringar, förväntningar och upplevelser”, som leds av DUX (Digital User Experience) Development Center på Volvo Cars. Projektet är tvärvetenskapligt och kopplar ihop experimentella studier, fälttest och designetnografi, där den etnografiska delen genomförs i samarbete med forskare från Högskolan i Halmstad. Projektet ska pågå i två år och ingå i Högskolans satsning på tillämpade kulturvetenskapliga forskning – SCACA (Swedish Center for Applied Cultural Analysis).

– Vi har förberett projektet genom återkommande diskussioner och workshoppar tillsammans med forskare på DUX på Volvo, och jag är väldigt glad över att detta gemensamma tankearbete nu kan omsättas till forskning finansierad av Vinnova, säger Vaike Fors, docent i pedagogik och projektledare för den delen som drivs av Högskolan i Halmstad.

Samarbetet syftar till att utveckla innovativ designetnografisk forskning och att skapa ny och djupare förståelse för hur självkörande bilar uppfattas, upplevs och används – både nu och hur vi föreställer oss dem i framtiden.

– Det handlar om att hantera de frågor som växer fram vid utvecklingen av självkörande bilar – inte bara på en teknisk nivå utan också i en bredare social och kulturell kontext. Jag är inspirerad av de möjligheter som den tvärvetenskapliga och tillämpade ansatsen i projektet ger oss, säger Vaike Fors.

Sarah Pink är professor vid RMIT University i Australien och internationell gästprofessor på Högskolan i Halmstad:

– Det här är ett avgörande ögonblick i designen av självkörande bilar. Teknisk utveckling har gjort det möjligt att inte bara börja föreställa oss framtida användning av självkörande bilar utan även forska på vad som händer när människor använder sådan teknologi i bilar på publika vägar.

– Det är särskilt spännande att arbeta tillsammans med designers och ingenjörer på Volvo. Med finansieringen från Vinnova kommer vi att kunna bidra inte bara till formandet av framtida självkörande bilar, utan också till förståelsen för dess plats i vårt framtida vardagsliv och dess betydelse för större samhällsförändringar.

Projektet pågår från den 1 juli 2016 till den 30 juni 2018.Source link