Självkörande bilar kränker den personliga integriteten

Det behövs få till en lagförändring för att självkörande bilar ska få framföras på svenska vägar. En sådan lagändring är förmodligen på gång inom kort, men den har redan stött på patrull i form av Datainspektionen, något som kan sätta käppar i hjulen för biltillverkare som Volvo som väldigt snart måste få ut testflottor med självkörande bilar på vägarna.
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, lämnade till regeringen i våras in en utredning för hur en sådan lagändring skulle kunna se ut och med ett förslag på när den eventuellt skulle kunna träda i kraft, nämligen den 1 maj 2017.

Datainspektionen har nu granskat utredningen och sågar den utifrån ett integritetsperspektiv. De opponerar sig mot de autonoma (självkörande) bilarnas olika sensorer, exempelvis kameror och mikrofoner, och insamlingen av personuppgifter genom dessa.

I sitt utlåtande skriver…