Hastigheten kan sänkas i svenska tätorter – från 50 km/h till 40