Volkswagens billiga elbil för Kina heter Sol

carnewschina.com

I höstas deklarerade Volkswagen att de under några år framöver ska satsa runt 100 miljarder kronor för att ta fram elbilar till den kinesiska marknaden. Redan under 2018 var det tänkt att de första bilarna ska börja säljas och så blir det. Deras första elbil står nämligen färdig och ser ut som den gör på bilden ovan.

Tycker du att den påminner om en Seat i fronten? Det har förmodligen sin naturliga förklaring. När Volkswagen bestämde sig för sin elbilssatsning i Kina valde de att använda varumärket Seat. Men kinesiska myndigheter satte stopp för det, myndigheterna ville helt enkelt ha ett mer kinesiskt namn. Då översatte Volkswagen Seat till kinesiska vilket blev Xiyate, men som vi ser nu höll det inte hela vägen in i mål. I stället föll valet av namn på Sol som är det spanska ordet (och svenska så klart) för sol. Därmed…