Audi kör igång tester med e-bensin

Tillverkas från biomassa och är fritt från svavel och bensen.