BMW och Mercedes i samarbete rörande mobilitet

En sammanslagning av BMW och Daimlers bildelningsföretag DriveNow och car2go har varit uppe för debatt sedan hösten 2017. Nu har man offentliggjort ett samarbete som rör en hel del områden inom modern mobilitet, så även bildelningstjänsterna som i framtiden även ska omfatta eldrivna fordon.

Arbetet kommer att koncentrera sig till städer och omfatta fem områden:

Multimodalitet och on-demandtjänster. Underlättande för bokning och betalning av privat transport. Samarbete med moovel och ReachNow.
Bildelning. Samarbete mellan DriveNow och car2go som idag omfattar 20 000 fordon i 31 städer.
Samåkning. Samarbete med mytaxi, Chauffeur Privé, Clever Taxi och Beat som i dag erbjuder samåkningstjänster för 13 miljoner människor.
Parkering. Elektroniska biljetter och parkeringsassistans i samarbete med ParkNow och Parkmobile Group/Parkmobile LLC. 30 procent av bilarna på städers gator påstås…