Så många bilar blir utestängda när miljözonerna träder i kraft

70 procent av dagens bilar kommer inte att tillåtas i miljözon 2 efter år 2022. Bara 0,5 procent av bilparken klarar kraven för den strängare miljözonen. Men hur ser det ut när de nya kraven träder i kraft?