Exporten av svenska begagnade bilar ökar kraftigt

Intresset för svenska begagnade bilar ökar bland utländska köpare. Exporten av begagnade bilar ökade med 44 procent under 2017.