Nu måste alla nya bilar i EU ha eCall

Teknikens Världs arkiv

Det gick trögt att komma till skott, men nu är det på plats. Redan 2005 drogs en europeisk kampanj igång för att införa ett automatiskt larmsystem i personbilar. Trots att 25 länder ställde sig bakom kampanjen hände i princip ingenting. Sju år senare, 2012, hade endast 0,4 procent av Europas bilar det automatiserade nödanropssystemet implementerat. Ytterligare tre år senare, i april 2015, fattades ett beslut på EU-nivå om att ett sådant system ska bli obligatoriskt i alla nya bilar som säljs i unionens medlemsländer.
Beslutet satte fart på utvecklingen och så sent som i fjol, närmare bestämt den 1 oktober 2017, lanserade SOS Alarm i Sverige sin larmtjänst anpassad för automatiska nödanrop från bilar. Redan två timmar efter att systemet togs i bruk i Sverige kom det första automatiserade larmet.

Sedan den 1 april 2018 är eCall,…