Export av svenska begagnade bilar ökar kraftigt

Scandlines

Bilvärderingssajten Bilpriser.se har sammanställt siffror plockade ur Vrooms bilexportdatabas och kommit fram till att exporten av begagnade bilar från Sverige till köpare i utlandet har ökat markant de senaste åren. Under 2017 var ökningen 44 procent och sett över de fyra senaste åren, mellan 2014 och 2017, var ökningen rejäla 144 procent. Från 27 064 bilar 2014 till 66 244 under 2017.

Största andelen begagnade bilar som går på export är fortfarande bensinbilar, men det är dieselbilarna som ökar mest. Mellan 2016 och 2017 ökade exporten av dieselbilar med hela 63 procent vilket gav biltypen en total exportandel på 47 procent.

– Svenska begagnade bilar står sig bra internationellt mycket på grund av försvagningen av svenska kronan, som sedan 2014 gått ned med cirka 15 procent mot euron. Det gör bilarna prisvärda för utländska köpare…