Formel Blogg: Kroppstelemetri i F1 – en handfast nyhet

Rent tekniskt var 2017 ett av F1-klassens mest omvälvande år. Förändringarna inför 2018 har varit klart beskedligare. Men det finns en intressant teknisk förändring som inte har fått så mycket uppmärksamhet.