Miljözonerna kan bli kameraövervakade

2020 kan miljözoner införas. Men hur reglerna ska kontrolleras är inte klart. Transportstyrelsen ska utreda om det blir manuell eller automatisk övervakning.