Stort slarv på verkstäder – var tredje reparation brister i kvalitet

Av 1.300 kontrollerande reparationer under 2017 får 34 procent anmärkningar, och ofta handlar det om slarv från verkstadens sida.