1965: Här är det allra första testet av Porsche 911

När modell 356 ersattes av Porsche 911 fanns inte svenska auto motor & sport. Men väl vår tyska systertidning. Här är det första – mångordiga – testet av Porsches nya körmaskin, en modell till vilken man tagit fram en helt ny sexcylindrig motor. Men: ”man har dock behållit principen om bilkörning för bilkörningens egen skull”!