Fem bränslesnåla småbilar du ska satsa på – och fem som du ska undvika