Test avslöjar: Populära "bilen" är livsfarlig och extremt smutsig

Smiter undan krocktester – men riskerar att välta vid undanmanöver.