Inget svenskt säljstopp för Tesla – Transportstyrelsen lägger ned utredningen