Tre punkter: Så kapar vi utsläppen från transportflottan