Svenska Saabingenjörer bakom Jaguars elbil

Så utvecklades tekniken – av tidigare Saabfolk.