Hälften av HVO-produktionen kan inte användas i Sverige