Så mycket skjuter försäljningen i höjden med en suv i modellprogrammet

Suv-effekten förklarad med tre tydliga exempel.