Hårda utsläppskrav på gång: Renaults kassako hotad?

Miljardböter hotar tillverkare som inte klarar kraven.