Bosch utvecklar 3D-displayer för instrumentpanelen

Hjälper föraren att ta till sig mer information och lättare upptäcka varningar.