Energiministern: "Fler elbilar kan också vara en resurs"