Fortkörare fångas med falluckor – nu på väg till Stockholm