Shmee150 – Tim Burton – provkör Polestar 1 och är imponerad

Längs tyska bergsvägar och ut på autobahn får prestandahybriden Polestar 1 bekänna färg. Tim Burton gillar det han upplever bakom ratten.